ประติมากร โดนาเตลโล

ชื่อเต็ม: โดนาโต ดิ นิกโคโล ดิ เบตโต บาร์ดี
วิชาชีพ: ประติมากร

สัญชาติ: ภาษาอิตาลี

ทำไมถึงมีชื่อเสียง: ประติมากรยุคฟื้นฟูศิลปวิทยายุคแรกและทรงอิทธิพลจากฟลอเรนซ์

เป็นที่รู้จักจากผลงานของเขาในรูปปั้นนูนต่ำนูนต่ำ ซึ่งเป็นรูปแบบประติมากรรมนูนตื้นที่รวมเอาพัฒนาการที่สำคัญของศตวรรษที่ 15 ไว้ในภาพลวงตาของมุมมอง

บ้านเกิด: ฟลอเรนซ์ อิตาลี

เสียชีวิต : 13 ธันวาคม 1466ประติมากรที่มีชื่อเสียง